Kangoeroes krijgen extra perspectief op vlak van sportinfrastructuur

Logo 3
Kangoeroes krijgen extra perspectief op vlak van sportinfrastructuur

Perspectief: dat hebben de Kangoeroes te over op sportief niveau, mede dankzij het afgelopen seizoen. Daar komt vanaf vandaag ook extra infrastructureel perspectief bij. Voor de huidige site op de Winketkaai staat een herontwikkeling gepland. De locatie – met nieuwe sporthal – zou deel uitmaken van een community waar leefbaarheid en beleving de voornaamste pilaren zijn.

Het ging de voorbije jaren hard voor Kangoeroes Basket Mechelen. Tijdens seizoen 2018-2019 verhuisde de ploeg van Willebroek naar Mechelen, na de fusie met Pitzemburg. Afgelopen seizoen scoorden de dames de titel en de beker in TDW1 en werden de heren vicekampioen. In overleg met de stad wordt bekeken of een nieuwe hedendaagse sporthal op de site Winketkaai kan gebouwd worden. De stad en de Kangoeroes zijn akkoord dat dit de snelste oplossing is om tot een nieuwe sportinfrastructuur te komen. De sporthal op Ragheno kan immers maar gebouwd worden nadat NMBS haar Nieuw Logistiek Centrum gebouwd heeft, en vervolgens de huidige NMBS-loods kan herbestemd worden zoals voorzien in het masterplan van Ragheno.Kangoeroes als uithangsbord“De sporthal op de Winketkaai voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Er biedt zich echter de mogelijkheid om een nieuw basketcomplex naast de bestaande sporthal te bouwen, zodat er geen lacune in de beschikbare infrastructuur komt,” vertelt Sportschepen Abdrahman Labsir. “Naast een nieuw sportcomplex zal, bij uitbreiding, de ganse site onder handen genomen worden. Met de nieuwe sporthal als hart van deze site, en de Kangoeroes als uithangsbord. In samenspraak met de club en de buurtbewoners gaan we nu aan de slag om invulling te geven aan dit project.” De stad zal de grond van de nieuwe infrastructuur faciliteren zodat de Kangoeroes als bouwheer kunnen optreden om de sporthal te ontwikkelen. “We zijn blij dat er een concreet perspectief op tafel ligt en dat onze fondsenwerving effectief kan starten,” zegt Luc Katra, voorzitter van de Kangoeroes. “Daar komt uiteraard heel wat bij kijken, maar club en stad beseffen dat de tijd dringt.” In afwachting van het nieuwe gebouw, spelen de Kangoeroes hun wedstrijden binnen de reguliere competitie dus nog steeds op de Winketkaai en wijken zij uit naar De Schalk in Willebroek voor hun Europese campagne.Leefbaarheid en beleving“De hernieuwing van de Winketkaai is ook voor de buurtbewoners een opportuniteit. De inzet op een leefbare omgeving zal daarom groot zijn,” zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. “Naast leefbaarheid werken we verder aan de opwaardering van de Winketkaai, een buurt waar iedere bewoner graag vertoeft en waar de beleving groot en divers is. Door de oriëntatie van de sporthal en de keuze van geluidswerende materialen, zullen overlastgeluiden naar een minimum worden teruggedrongen. Daarnaast moeten er oplossingen worden gezocht voor de parkeerproblematiek in de wijk.” “De ruimte rond de Winketkaai willen we opwaarderen, analoog aan en in verbinding met de Keerdoksite die in volle ontwikkeling is,” vult schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen aan. “Via de derde brug – een fiets- en voetgangersbrug – die in 2024 voorzien wordt, worden het Keerdok en de Winketkaai op een vlotte manier met elkaar verbonden. Dit biedt opportuniteiten zoals het complementaire gebruik van de Keerdokparking”. De locatie zal ook uitgroeien tot een belevingssite. Er zal onderzocht worden welke invulling deze belevingssite kan krijgen. De sporthal zou, rekening houdend met de wedstrijd- en trainingsuren van de Kangoeroes, kunnen ingevuld worden door scholen en sportverenigingen. Daarnaast zal bekeken worden in welke mate de sportinfrastructuur kan verrijkt worden met één of meerdere polyvalente ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen vergaderen, sporten, zich creatief uitleven, etc. Zo zou de huidige kinder- en tienerwerking van J@M haar onderkomen kunnen vinden in de infrastructuur, waardoor de site ook een sociaal project wordt. In dat opzicht kan de infrastructuur ook ruimte bieden aan buurtwerkingsinitiatieven. De buurtbewoners zullen uiteraard ook betrokken worden bij de invulling van de diverse sport-, jeugd- en buurtwerkingen binnen de site en de infrastructuur.

X